AKTUALNOŚCI

Śląskie – „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją”

„Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją” to tytuł Konferencji Kominiarskiej zorganizowanej przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, odbywającej się w dniach od 14 do 16 września w Rybniku.  Konferencja przyciągnęła nie tylko kominiarzy z całej Polski, ale również przedstawicieli różnych środowisk. Wszyscy zjawili się w jednym celu – aby mówić o walce z zanieczyszczonym powietrzem, którym oddycha każdy z nas.

Konferencję otworzył Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego Antoni Jagsz. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Śląski Komendant Wojewódzki PSP oraz Prezydent Miasta Katowice i Rybnika. W Konferencji wzięli w nim udział m.in. Wiceprezydent Miasta Katowice – Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Rybnik – Janusz Koper, Wiceprezydent Miasta Zabrze – Katarzyna Dzióba i inni samorządowcy, a także Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Straż Miejska, Przedstawiciel Centrum Oparzeń z Siemianowic Śląskich i organizacji kominiarskich.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski, jako jeden z honorowych gości konferencji, omawiał temat walki z problemem zanieczyszczonego powietrza „[…] który dotyka wszystkich mieszkańców naszego województwa. Niska emisja oznacza mocno zanieczyszczone powietrze, którym oddycha każdy z nas tracąc zdrowie. W naszych pięknych, śląskich miastach, jesienne i zimowe spacery nie zawsze należą do przyjemnych. A wszystko przez dym, pojawiający się zawsze wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego. To spaliny pochodzące najczęściej z pieców węglowych, w których spalany jest tani, złej jakości energetycznej opał oraz domowe odpady. Podjęte w tym roku przez władze naszego województwa działania w zakresie ograniczenia używania paliw złej jakości na pewno przyniosą pozytywne skutki. […]”

Konferencja poświęcona była tematom dotyczącym niebezpieczeństw wynikających z błędów wykonawczych i eksploatacyjnych urządzeń grzewczych, jak również instalacji kominowych. Pierwszego dnia Konferencji Kominiarskiej podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy organizacjami kominiarskimi oraz Stowarzyszeniem Kominy Polskie. Krajowa Izba Kominiarzy popiera także kampanię prewencyjną „Czad i Ogień. Obudź czujność!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną. Jak groźne jest zaniedbanie kominów świadczą statystyki. Państwowa Straż Pożarna w roku 2016 odnotowała 14 266 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. W  województwie śląskim było to ponad 1200 pożarów.

Strażacy woj. śląskiego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność!” wdrożyli działalność edukacyjno-profilaktyczną podnoszącą świadomość ludzi w tym zakresie. Szczegółowych informacji na ten temat udzielił Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Bytomiu st. bryg. Adam Wilk, który podkreślił, że jednym ze sposobów tej działalności są wystąpienia do zarządów/właścicieli budynków, przypominające o ich obowiązkach przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, czyli eksploatacja budynków zgodnie z przepisami, terminowe kontrole i przeglądy, usuwanie zanieczyszczeń, a także wyposażenie mieszkańców w czujniki tlenku węgla.

Pan Daniel Wolny Kierownik Referatu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice przedstawił  działania wspierające mieszkańców w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska dotyczących tzw. niskiej emisji. Przypomniał, iż udzielana jest dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny oraz zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.

Na konferencji nie zabrakło także informacji dotyczących przyczyn oraz metod walki ze skutkami zaczadzeń i podtruć tlenkiem węgla. O poważnych skutkach dla zdrowia i najlepszych sposobach leczenia mówił dr n. med. Mariusz Nowak z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. W sezonie grzewczym od października 2016 roku do marca 2017 roku, Państwowa Straż Pożarna w województwie śląskim odnotowała 1.351 zdarzeń związanych z ulatniającym się tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych, w których 842 osoby zostały podtrute, a 11 ( w tym 2 dzieci) poniosło śmierć.

Udział w konferencji zdecydowanie poszerza horyzonty wiedzy oraz propaguje stosowanie dobrych praktyk wśród społeczeństwa. Niezwykle ważne jest uświadamianie mieszkańców województwa śląskiego w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja. Tego typu wydarzenia z pewnością mogą przyczynić się do zmiany zachowań.

źródło: www.straz.gov.pl