AKTUALNOŚCI

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla młodego bohatera z Dąbrowy Górniczej

26 października 2017 roku w szkole Podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej 12-letni Michał Dobaj, uczeń VI klasy został uhonorowany Dyplomem Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, za udzielenie pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie.

31 sierpnia br. będąc na przejażdżce rowerowej z kolegą, Michał zauważył leżącego na chodniku mężczyznę. Bezzwłocznie zadzwonił na numer 112 i pozostał przy poszkodowanym. Niestety, po chwili mężczyzna przestał oddychać. Dyspozytor pogotowia ratunkowego poinstruował go, aby rozpoczął resuscytację. Michał natychmiast przystąpił do masażu serca i kontynuował aż do przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Chłopiec wykazał się nie tylko dużym opanowaniem, determinacją, ale także niespotykanym wśród jego rówieśników profesjonalizmem.

Okazało się, że brak obaw przed podjęciem prowadzenia masażu serca, wynikał w dużej mierze z faktu, że wielokrotnie ćwiczył, jak należy zachować się w takich sytuacjach.

Dyplom oraz upominki, w imieniu komendanta głównego PSP, wręczył śląski komendant wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski, w obecności rodziców Michała, pana Andrzeja Krowickiego – wicedyrektora szkoły, kadry pedagogicznej oraz uczniów. W swoim okolicznościowym wystąpieniu śląski komendant wojewódzki PSP pogratulował Michałowi postawy i umiejętności. Podziękował jego rodzicom za spowodowanie, że już w tak młodym wieku stał się odpowiedzialną osobą, a dyrekcji szkoły za budowanie w uczniach obywatelskiej postawy. Zachęcał także wszystkich uczniów, żeby wzorem Michała nie bali się reagować i udzielać pomocy osobom potrzebującym. Podkreślił też, że strażacy nie tylko sami ratują życie ludzkie, ale również starają się tą wiedzę przekazać innym, także najmłodszym.

Dobra okazja ku temu nadarzyła się już po uroczystości, bowiem strażacy zorganizowali warsztaty z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach uczniowie mogli, pod okiem wykwalifikowanych ratowników, ćwiczyć resuscytację na fantomach. Warsztaty poprzedziła pogadanka na temat zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w domu i szkole.

źródło: http://www.straz.gov.pl