AKTUALNOŚCI

Wystąpienie gen. brygadiera Leszka Suskiego podczas 47. posiedzenia Sejmu

Jednym z głównych punktów pierwszego dnia 47. posiedzenia Sejmu, które odbyło się 12 września 2017 roku, była informacja Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczów, które miały miejsce w sierpniu 2017 roku.

Na prośbę Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło, wicemarszałek Joachim Brudziński udzielił głosu komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu, który w swojej wypowiedzi przedstawił działania systemu ratowniczego w Polsce.


W trakcie swojej wypowiedzi gen. brygadier Leszek Suski przedstawił działania prowadzone przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w Suszku na podstawie szczegółowych informacji, które były rejestrowane. Komendant główny PSP odniósł się także do kwestii samorzutnego przemieszczania się jednostek ochotniczych straży pożarnych w rejony dotknięte skutkami silnych wiatrów. Niezgłaszanie do właściwych stanowisk kierowania komend powiatowych lub miejskich PSP, samowolne opuszczenie własnego terenu działania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, prowadzi do osłabienia potencjału ratowniczego w macierzystych powiatach. W konsekwencji może to prowadzić do utrudnień w organizacji i koordynacji działań ratowniczych przez PSP. Na zakończenie komendant główny PSP podsumował prowadzoną akcję usuwania skutków nawałnic w czasie od 10 do 30 sierpnia 2017 roku, w której zginęło sześć osób, 62 osoby zostały ranne, w tym 23 strażaków. W akcji brało udział 149 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i 1534 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

źródło: www.straz.gov.pl