AKTUALNOŚCI

Nagrody komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wysoki poziom dyscypliny służbowej, przyznał nagrody finansowe ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 r. dla strażaków realizujących zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany.

Liczba wyróżnionych strażaków w poszczególnych województwach oraz szkołach pożarniczych przedstawiała się następująco:

Ogółem komendant główny PSP przyznał 834 nagrody uznaniowe dla ww. funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych PSP.

Ponadto, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, w uznaniu szczególnego zaangażowania w trakcie prowadzonych działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów i nawałnic na terenie kraju, wyróżnił nagrodami finansowymi ze środków budżetowych Komendy Głównej PSP zaplanowanych na 2017 r. strażaków pełniących służbę w szkołach pożarniczych PSP.

Liczba wyróżnionych strażaków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Ogółem komendant główny PSP przyznał 47 nagród uznaniowych dla ww. funkcjonariuszy pełniących służbę w szkołach pożarniczych.

źródło: www.straz.gov.pl