AKTUALNOŚCI STRAŻ

Wojsko pozbywa się wozów strażackich

Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się samochodów użytkowanych przez jednostki Wojskowej Straży Pożarnej.

Wśród mienia do nieodpłatnego przekazania znalazły się między innymi kuchnie polowe, zbiorniki na wodę na płozach o pojemności 500 litrów, piły spalinowe,  przyczepy jednoosiowe, motopompy aparaty powietrzne i hełmy, w większości jest to sprzęt z lat 80 i 90 XX wieku oraz średnie i ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze:

GBA Star P142 – Gdynia Skład  – 1997 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Biedrusko – 1989 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Biedrusko – 1982 r.
GCBA 5/32 Jelcz 014 – 22 BLT Malbork – 1998 r.
GCBA 5/32 Jelcz 014 – Mirosławiec – 1994 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Nadarzyce – 1993 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Nowa Dęba – 1991 r.
GCBA 5/32 Jelcz 014 – Poznań –  1994 r.
GCBA 5/24 Jelcz 014 – 22 BLT Malbork – 1999 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Świętoszów – 1980 r.
GCBA 5/32 Jelcz 014 – Ustka – 1994 r.
GBA 2,5/16 Star 244 – Opole – 1985 r.
GCBA 5/32 Jelcz 014 – 1 BPanc Wesoła – 1999 r.

Zgodnie z warunkami Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazywać mienie ruchome Skarbu Państwa państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, muzeom, państwowym i samorządowym szkołom publicznym, uczelniom publicznym – na cele związane z ich działalnością oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem i bezpieczeństwem publicznym – na cele związane z ich działalnością statutową.

Termin składania wniosków minął 24 kwietnia, na razie nie wiadomo jak duże było zainteresowanie i ile jednostek OSP lub samorządów złożyło wnioski.

źródło: www.remiza.com.pl