AKTUALNOŚCI

Otwarcie ul. Podwale, zamknięcie fragmentu ul. św. Wojciecha

Od 8 kwietnia (poniedziałek) w związku z otwarciem dla ruchu ul. Podwale i zamknięciem fragmentu ul. św. Wojciecha wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Linie N1N2303319370374

  • Przywrócenie stałych tras przejazdu z obsługą przystanków: RYNEK, PLAC ŚW. JANA, PODWALE, PODWALE LICEUM (w stałej lokalizacji na ul. Podwale).
  • Pasażerów korzystających z przystanku PODWALE 11. LISTOPADA prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kierunkowość odjazdów

Linia 304 

  • Wprowadzenie trasy objazdowej m. in. ul. Drabika.
  • Przystanek WARPIE WODOCIĄGI przeniesiony zostanie o około 100 metrów w kierunku Szczakowej.
  • Dodatkowo, w kierunku Szczakowej do obsługi włączony zostanie przystanek CHEŁMOŃSKIEGO.

Linia 326

  • Wprowadzenie trasy objazdowej: (…) – CENTRUM – RYNEK – CHEŁMOŃSKIEGO – SZPITAL – (…).

Linia 368

  • Wprowadzenie trasy objazdowej: (…) – SZPITAL – OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ – BIBLIOTEKA – ZIELONA – CENTRUM – URZĄD MIEJSKI – (…).

Dotychczasowy przystanek zastępczy PODWALE LICEUM (na ul. 11 Listopada) zmieni nazwę na PODWALE LICEALNA i funkcjonował będzie jako przystanek stały dla linii N1N2303319 i 374 (w kierunku Osiedla Gigant). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmienioną kierunkowość odjazdów w stosunku do tras objazdowych.

Z obsługi wyłączone zostaną przystanki zastępcze: PADEREWSKIEGO, BRONIEWSKIEGO, GIGANT BOGUSŁAWSKIEGO PRZYCHODNIA i ŚW. WOJCIECHA.

źródło:www.jaw.pl