AKTUALNOŚCI STRAŻ

Dotacja z MSWiA dla OSP rozliczona

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i Związek OSP RP rozliczyły dotacje otrzymane w 2016 roku z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do strażaków trafiło 36 mln złotych.

Warto przypomnieć, że od 2016 roku obowiązuje nowy tryb i zasady udzielania dotacji z MSWiA, środki są dzielone i przyznawane przez Państwową Straż Pożarna, a nie jak wcześniej przez Zarząd Główny Związku OSP RP.

W 2016 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisał 5239 umów na łączną kwotę 36 mln złotych, która została podzielona na zakupy inwestycyjne – 15 mln zł, zakupy bieżące wyposażenia i sprzętu – 19 mln zł i przedsięwzięcia ZOSP RP – 2 mln zł.

Wykaz asortymentu zakupionego z dotacją MSWiA.
Zarząd Główny Związku OSP RP 2 miliony złotych przeznaczył na zorganizowanie 16 obozów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Skorzystało z nich 3426 członków MDP.
źródło: www.remiza.com.pl