AKTUALNOŚCI STRAŻ

Warsztaty ratownicze „FENIX 2017”

W dniach 24-28 maja 2017 r. na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym odbyły się XIV Międzynarodowe Warsztaty Ratownicze „Fenix 2017” w ramach ćwiczeń poligonowych „Poligon 2017”  strażaków w służbie kandydackiej studiów I oraz II stopnia SGSP.

W warsztatach wzięło udział 42 strażaków reprezentujących szkoły pożarnicze, uczelnie lub straże pożarne Białorusi, Estonii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Strażacy z Niemiec uczestniczyli w ćwiczeniach z użyciem własnego sprzętu ratowniczego w tym m.in. samochodu gaśniczego.

Ćwiczenia obserwowali studenci z Bułgarii oraz Rumuni, którzy odbywają semestr studiów w SGSP w ramach programu Erasmus Plus. Studenci SGSP czynnie uczestniczyli w ćwiczeniach, które odbywały się w dwóch panelach – przedpołudniowym oraz popołudniowym. Każda z grup miała okazję ćwiczyć ze sobą w ramach 3 bloków tematycznych obejmujących: działania ratowniczo-gaśnicze, chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne i medyczne.

Po zakończeniu każdego z zadań był czas na uwagi prowadzącego oraz wymianę zdań i spostrzeżeń pomiędzy ratownikami.

W dniu 27 maja Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych  st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki spotkał się z członkami grup zagranicznych w celu wymiany uwag dotyczących organizacji ćwiczeń, a także wręczył dyplomy i upominki pamiątkowe dla uczestników warsztatów.

Warsztaty okazały się wyjątkową okazją do podjęcia wspólnych działań ratowniczo-gaśniczych podchorążych SGSP ze strażakami z zagranicy. Mimo różnic taktycznych wynikających z procedur postępowania podczas różnych rodzajów zdarzeń w poszczególnych krajach, a także różnic językowych, akcje były prowadzone bardzo sprawnie i skutecznie.

Ponadto, nastąpiła wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat prowadzenia działań, jak również omówienie różnic dotyczących technik oraz procedur obowiązujących w każdym z zaproszonych krajów. Warsztaty były świetną okazją do poznania ludzi i zawiązania przyjaźni, co jest ogromną wartością dodaną.

źródło: www.remiza.com.pl