AKTUALNOŚCI

Surowsze kary dla kierowców od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Za ucieczkę przed policyjnym pościgiem będzie można trafić do więzienia nawet na pięć lat.

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 maja 2017 roku pod pozycją numer 966 została opublikowana ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowela zakłada wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach (Kodeks Karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks Wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Prawo o ruchu drogowym) odnoszących się do kierowców. Na co kierowcy muszą się przygotować?

Do 5 lat więzienia za ucieczkę przed policją

Od 1 czerwca kierowca, który zmusi policję do pościgu i nie zatrzyma się mimo sygnałów (świetlnego i dźwiękowego), może trafić nawet na pięć lat do więzienia. Jednocześnie w zostanie ukarany sądowym zakazem prowadzenia pojazdów minimum na rok, do nawet piętnastu lat. Do tej pory było to traktowane jako wykroczenie, za które groziła grzywna i do 30 dni aresztu. Teraz ucieczka przed policją jest przestępstwem.

Wyższe kary dla pijanych kierowców

Kierowca pijany lub pod wypływem środków odurzających, który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym (lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) pójdzie do więzienia na minimum 2 lata, bez możliwości zawieszenia kary. Do tej pory dolna granica kary wynosiła dziewięć miesięcy więzienia

Surowsze kary dla kierowców-recydywistów

Kierowca, który prowadzi samochód mimo tego, że stracił prawo jazdy,także decyzją administracyjną po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 50 km/h i więcej w terenie zabudowanym musi liczyć się z karą dwóch lat wiezienia i sądowym zakazem prowadzenia pojazdów do 15 lat. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów sąd będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności do 5 lat. Do tej pory kodeks przewidywał za to karę do trzech lat pozbawienia wolności.

Dłuższy okres przedawnienia

Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). Jego karalność będzie nadal ustawać, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast w razie wszczęcia postępowania, przedawnienie nastąpi dopiero z upływem 2 lat od zakończenia wyżej wymienionego okresu, tj. 3 lata od daty popełnienia czynu.

Sądy będą miały także wgląd w historię wykroczeń karanego kierowcy i informację o tym, czy karany w przeszłości tracił już prawo jazdy. Do tej pory sądy, orzekając w sprawie przestępstw drogowych, nie miały takiej wiedzy.

źródło: www.jaw.pl