AKTUALNOŚCI

Robert Trzupek szefem jaworznickiej policji

Mł.insp.Robert Trzupek został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie.

W rotundzie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyła się uroczystość powołania na stanowiska komendantów i zastępców komendantów komend miejskich i powiatowych. Rozkazy wręczył policjantom zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak.

Po przejściu w grudniu na emeryturę dotychczasowego komendanta jaworznickiej policji – Adama Mandery, Robert Trzupek jako zastępca pełnił obowiązki komendanta. 16 lutego został mianowany oficjalnie komendantem policji w Jaworznie.

źródło: www.jaw.pl