AKTUALNOŚCI STRAŻ

Pożary traw – straż interweniowała kilkanaście razy

Przełom zimy i wiosny to pracowity okres dla strażaków. Interweniują oni podczas pożarów łąki i nieużytków. Tylko od ostatniego weekendu do wtorku strażacy wyjeżdżali do pożarów kilkanaście razy.

Strażacy przestrzegają przed wypalaniem traw, przypominając jednocześnie jak bardzo złe skutki niesie to dla fauny i flory. Jest to również często śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Szybko rozprzestrzeniający się ogień może bowiem zająć okoliczne domostwa.

Za ponad 94 proc. przyczyn powstania pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale także niedozwolone. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje.

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej – art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami). Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej.

źródło: www.jaw.pl