AKTUALNOŚCI STRAŻ

Nowe „stare” logo Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski zatwierdził nowe ‘stare’ logo Państwowej Straży Pożarnej.

Logo zostało poddane korekcie plastycznej i graficznej, dzięki czemu stało się bardziej czytelne i przejrzyste. W ramach rewitalizacji powstały trzy wersje posiadające odpowiednie parametry, ma to zapobiec różnorodności w stosowaniu na materiałach i produktach.

Warto przypomnieć, że w archiwach KG PSP nie zachowały się dokumenty potwierdzające prawa do dysponowania znakiem. Nie został on też zastrzeżony, bywał więc wykorzystywany w celach komercyjnych przez inne podmioty. W związku z tym ruszyły poszukiwania autora znaku, które po kilku tygodniach zakończyły się sukcesem. Autorem okazał się Zbigniew Stasiak, który na początku stycznia w trakcie spotkania z Komendantem Głównym PSP zdecydował się przekazać nieodpłatnie prawa autorskie i majątkowe do logo.

źródło: www.remiza.com.pl