AKTUALNOŚCI STRAŻ

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2017

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2017

Bezpośrednią ochroną ludności w Polsce zajmują się w pierwszej kolejności państwowe służby ratownicze (Państwowa Straż Pożarna, zawodowe straże pożarne, ochotnicza straż pożarna, państwowe ratownictwo medyczne, chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne) oraz organizacje ratownicze o charakterze społecznym (GOPR, TOPR, WOPR, PCK).

Właśnie do tych służb Targi Kielce adresują Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO. W zakresie branżowym targów ochrony przeciwpożarowejznajdują się: sprzęt ratowniczy, gaśniczy, wyposażenie (pojazdy pożarnicze – gaśnicze i specjalne, środki gaśnicze i neutralizujące, wyposażenie ochronne oraz odzież przeznaczona dla służb specjalnych, wyposażenie sanitarne oraz lekarstwa pierwszej pomocy, wyposażenie dla remiz strażackich i warsztatów), sprzęt strażacki. W ofercie Targów znajdą się również aspekty z dziedziny informatyki i łączności (analiza i rozpoznawanie zagrożeń, badania przyczyn pożarów). Spora część ekspozycji zostanie poświęcona także ratownictwu specjalistycznemu (chemicznemu i ekologicznemu, medycznemu i górskiemu, wodnemu).

Ratownictwo techniczne to kolejny istotny punkt IFRE-EXPO, swoją ofertę przedstawią firmy z zakresu technicznego ratownictwa kolejowego, drogowego, górniczego oraz wysokościowego. Podczas wystawy będzie można także zapoznać się z technicznymi systemami zabezpieczeń (ochrona, zabezpieczenia, zapobiegawcza i konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa) oraz elementami sygnalizacji pożaru (ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory, systemy zasilania, inżynieria budowlana i ochrona budynku). W trakcie Targów będą mogły zaprezentować się również związki, organizacje, firmy usługowe, szkoły oraz ośrodki szkoleniowe.

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO odbędą się razem z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO odbędą się od 8 do 10 czerwca 2017 roku.

Zapraszamy!

źródło: www.remiza.com.pl