AKTUALNOŚCI

2 maja w kalendarzu świąt przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Przy tej okazji warto przypomnieć jak prawidłowo powinna wyglądać polska flaga, w jaki sposób ją wieszać i jak należy się nią obchodzić.

Wygląd polskiej flagi jest opisany w ustawie o godle, barwach i hymnie z 1980 r.: flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie. Pośrodku białego pasa może być również umieszczone godło RP, czyli wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8, a stosunek wysokości godła do szerokości flagi – 2:5.

Flaga z godłem może być stosowana tylko przez niektóre instytucje, m.in. przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, cywilne lotniska i lądowiska, kapitanaty (bosmanaty) portów, polskie statki morskie, a także przez cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą.

Flagę należy traktować z należyta czcią i szacunkiem. Musi ona być czysta i nie postrzępiona, a jej barwy nie mogą być wyblakłe. Powinna być wywieszona w taki sposób, aby nie dotykała podłogi, ziemi, bruku lub wody. Na fladze państwowej nie umieszcza się żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.

Flagę państwową podnosi się zawsze na budynkach lub przed budynkami będącymi siedzibą władz państwowych. Wywieszana jest także z okazji świąt państwowych, czy ważnych wydarzeń. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej może być również eksponowana każdego dnia przez wszystkich obywateli, instytucje oraz organizacje. Należy jednak pamiętać, że obywatele nie powinni umieszczać flagi na maszcie znajdującym się na szczycie ich domów. Takie umieszczenie oznacza, że w budynku sprawowane są funkcje państwowe. Osoby prywatne mogą wywieszać flagi przy wejściu do budynku, z okna lub na balkonie, mogą także ją podnieść na maszcie przed domem. Flaga powinna być zamocowana na drzewcu, a nie np. przyczepiona do parapetu. Przy wywieszaniu flagi pionowej biel, która symbolizuje orła białego, powinna znajdować się po lewej stronie dla patrzącego na nią, a w przypadku mocowania flagi w pionie do masztu, kolor biały powinien znajdować się przy maszcie.

Jedynym godnym sposobem likwidacji zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie. Uprzednio jednak flagę powinno się rozciąć, aby rozdzielić barwy. Warto także pamiętać, że za zniszczenie flagi w Kodeksie karnym przewidziana jest kara: kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

źródło: mysnet.pl