AKTUALNOŚCI STRAŻ

Wizyta Prezydenta Federalnego Urzędu Służby Ratownictwa Technicznego Republiki Federalnej Niemiec (THW)

W dniach 19-20 stycznia 2017 r. odbywa się wizyta w Polsce Pana Albrechta Broemme – Prezydenta Federalnego Urzędu Służby Ratownictwa Technicznego Republiki Federalnej Niemiec (THW) oraz jego pełnomocnika na kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Saksonia-Anhalt – Pana Manfreda Metzgera. W pierwszym dniu wizyty delegacja niemiecka została powitana w Mazowieckiej KW PSP przez komendanta głównego PSP – nadbryg. Leszka Suskiego wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami z KG PSP i KW PSP w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowana będzie gościom z THW charakterystyka województwa mazowieckiego łącznie z prezentacją modułu CBRNDET Mazowsze. Omówione będą również założenia do ćwiczeń PSP-THW zaplanowane w II kwartale 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim. Przewidziano również prezentację zastępów ratownictwa chemicznego i technicznego z KM PSP w Warszawie – JRG 6 i JRG 10.

Ponadto, w ramach dyskusji poruszone zostaną zagadnienia związane z inicjatywami podejmowanymi na rzecz prewencji społecznej tzn. przygotowania do radzenia sobie z negatywnymi skutkami katastrof naturalnych i wywołanych działalnością człowieka. Dodatkowo, poruszony zostanie obszar działań profilaktycznych, mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu chorób zawodowych wśród ratowników.

Opracowanie: BWM KG PSP
Zdjęcia: KW PSP Warszawa

źródło: www.straz.gov.pl