AKTUALNOŚCI

Wizyta delegacji państw Grupy Wyszehradzkiej z Czech i Węgier

W Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie, w dniach 29-31 sierpnia 2017 roku, na zaproszenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadiera Leszka Suskiego, gościły delegacje państw Grupy Wyszehradzkiej z Czech i Węgier. Tematem przewodnim spotkania była wymiana doświadczeń w tworzeniu i wdrażaniu programów prewencji społecznej w poszczególnych krajach członkowskich. Analizowano sposoby przygotowywania i prowadzenia kampanii społecznych dla różnych grup docelowych społeczeństwa. Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych państw omówili problematykę oraz charakterystykę działań związanych z prewencją społeczną w swoich krajach.

Każda z delegacji przedstawiła prezentację multimedialną, obrazującą praktycznie stosowane rozwiązania. Ostatni dzień spotkania poświęcony był na dyskusję, wymianę poglądów oraz omówienie problemów.

Stronę polską reprezentowali: bryg. Tomasz Wiśniewski – Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, st. kpt. Jarosław Banach – starszy specjalista w Wydziale Prewencji Społecznej Komendy Głównej PSP oraz Patrycja Gozdek – starszy inspektor, tłumacz Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

Wśród przedstawicieli Węgier znaleźli się kpt. Ágnes Túriné Barta – starszy specjalista w Krajowej Dyrekcji Generalnej Zarządzania Kryzysowego Węgier i kpt. Zoltán Szilcsanov – starszy specjalista w Krajowej Dyrekcji Generalnej Zarządzania Kryzysowego Węgier.

Czechy reprezentowały kpt. Martina Talichova, specjalista – krajowy koordynator prewencyjno-edukacyjny Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czech i kpt. Šárka Mintuchová – tłumacz – Korpus Pożarniczo-Ratowniczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czech.

Goście z Czech i Węgier przedstawili charakterystykę narodowych służb ratowniczych w sowich krajach oraz wdrażane przez nie programy prewencji społecznej. Mieli również okazję zapoznać się z prezentacjami wygłoszonymi przez przedstawicieli strony polskiej na temat badania przyczyn powstawania pożarów jako podstaw tworzenia kierunków prewencji społecznej oraz prowadzonymi obecnie programami prewencji społecznej w Państwowej Straży Pożarnej.

Delegacje zagraniczne miały również okazję odwiedzić Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz zapoznać się z salą edukacji ratowniczej „Ognik” działającą na jego terenie. Zapoznały się również z salą edukacji ratowniczej funkcjonującą w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Toruniu.

Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń w zakresie programów prewencji społecznej, a jego uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania prac zespołu roboczego w sprawdzonej już formule.

Szczególną inspiracją okazały się rozwiązania i metody stosowane przez naszych zagranicznych kolegów w odniesieniu do prewencji wśród seniorów. Warto sprawdzić ich skuteczność na rodzimym gruncie.

źródło: www.straz.gov.pl