AKTUALNOŚCI

e-remiza – informacje

Szanowne koleżanki i koledzy system e-remiza działa już normalnie, a nie w trybie testowym jak było do tej pory. Z tego powodu kolejny raz proszę o pobranie aplikacji mobilnej na telefon z systemem android – smartfon. Kto nie posiada takiego telefonu będzie powiadamiany telefonicznie (połączenie przychodzące z e-ramiza). Swój udział w działaniach ratowniczo gaśniczych potwierdzamy poprzez przyjęcie połączenia lub akceptację w programie mobilnym. Proszę o potwierdzanie tylko w przypadku fizycznej możliwości wzięcia udziału w akcji. W przeciwnym razie proszę nie przyjmować połączenia lub nie akceptować udziału poprzez aplikację mobilną.