AKTUALNOŚCI

Wiceszef MSWiA otworzył nowe posterunki i przekazał sprzęt ratowniczy

Policja powinna być dla ludzi i blisko ludzi. Przywracamy Policję społeczeństwu. Od 2 lat czynimy to bardzo intensywnie – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński w trakcie uroczystego otwarcia Posterunku Policji w podlubelskiej miejscowości Jastków.

W czwartek (16 listopada br.) wiceminister Jarosław Zieliński wziął udział w otwarciu reaktywowanego Posterunku Policji w Jastkowie (woj. lubelskie). Także w trakcie uroczystości wiceszef MSWiA przekazał klucze do dwóch kolejnych odtworzonych jednostek: w Woli Uhruskiej oraz w Michowie, które zaczną funkcjonować od 1 grudnia br.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie wywiązuje się z obietnic przywracania posterunków Policji. Społeczności lokalne chcą, aby w ich miejscu zamieszkania obecność Policji była stała i widoczna. Bez policjantów pełniących służbę na miejscu, blisko obywatela i znających problemy lokalnej społeczności, dużo trudniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. – Nowy posterunek umożliwi stały kontakt obywateli z Policją. Dzięki niemu mieszkańcy będą mieli dużo łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z policjantami – zaznaczył wiceminister Jarosław Zieliński.

Od czasu uruchomienia przez ministra Mariusza Błaszczaka programu przywracania posterunków Policji już ponad 60 jednostek zostało reaktywowanych w całej Polsce ( w tym 6 w woj. lubelskim).

Odtworzone posterunki Policji w Jastkowie, Woli Uhruskiej oraz w Michowie zostały zlikwidowane w latach 2011-2012. Jednostki zostały przywrócone w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Dzięki temu funkcjonariusze wrócą na ulice w tych miejscowościach i tym samym wzrośnie poczucie bezpieczeństwa. – Bardzo mocno wierzę w to, że te posterunki będą umacniały bezpieczeństwo, tak jak to się dzieje w tych miejscach, gdzie zostały one wcześniej odtworzone – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

W ramach opracowanego w MSWiA Programu Modernizacji Służb Mundurowych, Policja w latach 2017-2020 otrzyma niemal 6 miliardów zł. Pieniądze te przeznaczone są na modernizację sprzętu, inwestycje budowlane oraz wzrost wynagrodzeń. Dzięki temu polska Policja będzie mogła skuteczniej realizować swoje główne zadanie, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Druhowie z Dzwoli otrzymali nowy samochód ratowniczy

Wiceszef MSWiA wziął też udział w uroczystości przekazania druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli w powiacie janowskim (woj. lubelskie) nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. – Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  i Administracji, zależy na tym, aby Ochotnicze Straże Pożarne dysponowały nowoczesnym sprzętem, który umożliwi skuteczniejsze niesienie pomocy poszkodowanym – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Nowo zakupiony samochód zastąpi wysłużony, już blisko czterdziestoletni, pojazd. Koszt zakupu nowego wozu bojowego to 700 tys. złotych. Jednostka OSP w Dzwoli, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 400 tys. złotych. Inwestycja została zrealizowana w ramach, powstałego z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka, Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Strażacy-ochotnicy są również objęci Programem Modernizacji Służb Mundurowych. Jednostki OSP w ciągu 4 lat otrzymają z programu 501 mln zł, które zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu oraz inwestycje infrastrukturalne.

Odznaczeni funkcjonariusze służb podległych MSWiA

– Jesteście wzorem dla innych – powiedział Jarosław Zieliński sekretarz stanu w MSWiA wręczając funkcjonariuszom podległych służb odznaczenia, wyróżnienia i awanse. Uroczystość zorganizowano z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wiceszef MSWiA wręczył odznaczenia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, którzy otrzymali Medale za Długoletnią Służbę, Medale za Zasługi dla Straży Granicznej, Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Odznaki „Zasłużony Policjant”, oraz Medale za Zasługi dla Policji. – Polska jest krajem bezpiecznym dzięki Wam, dzięki temu, że nasze służby są dobrze zorganizowane i działają profesjonalnie – mówił wiceszef MSWiA zwracając się do odznaczonych funkcjonariuszy.

Wiceminister Jarosław Zieliński wręczył również policjantom, strażakom i strażnikom granicznym akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Awanse z rąk wiceministra otrzymało 22 funkcjonariuszy.

W uroczystości wzięli udział m.in. Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski oraz gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP.

15-letni Bartek wyróżniony nagrodą „Młodego Bohatera”

Dzielny 15-latek jest już 75. osobą wyróżnioną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. W Jastkowie, w trakcie uroczystego otwarcia posterunku Policji, chłopiec otrzymał medal z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego.

Bartek wykazał się godną naśladowania postawą w naprawdę dramatycznej sytuacji. Pracował z ojcem na łące, kiedy w maszynie rolniczej, której używali, doszło do usterki. Mężczyzna próbował ją naprawić, kiedy doszło do wypadku – maszyna wciągnęła jego rękę. Na szczęście Bartek zareagował błyskawicznie. Wyłączył urządzenie i wezwał pogotowie. Dzięki jego zimnej krwi, ojciec nie stracił ręki.

Wiceminister Zieliński pogratulował młodemu człowiekowi odwagi i zdecydowania. Podkreślił, że jego postawa to powód do dumy dla rodziców. Wyraził też nadzieję, że w przyszłości Bartek zawsze będzie pomagał ludziom w potrzebie. – Chciałbym pogratulować Bartkowi, który został kolejnym młodym bohaterem. Ten tytuł to z jednej strony podziękowanie dla wszystkich młodych ludzi, którzy podejmują się czynów bohaterskich. Wszystkim życzę, aby młodzi Polacy byli właśnie tacy jak Bartek –powiedział wiceszef MSWiA.

Akcja „Młody Bohater” to inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nagroda „Młody Bohater” jest wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę.

Każdy laureat nagrody otrzymuje unikalny, numerowany medal i zostaje wpisany do rejestru Młodych Bohaterów na stronie internetowej MSWiA, gdzie można poznać jego historię.

źródło:https://mswia.gov.pl