AKTUALNOŚCI

THW-Jugend nowym partnerem do współpracy z MDP

Związek OSP RP podpisał w sierpniu br.
porozumienie o współpracy z niemiecką organizacją działającą na rzecz młodzieży Technisches Hilfswerk – Jugend (w skrócie THW-Jugend). Skupia ona dzieci i młodzież od 6 roku życia, które uczą się, w jaki sposób nieść pomoc w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych czy nieszczęśliwych wypadków przy użyciu specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

W dniach 10-12 listopada br. w Berlinie odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów współpracy. Ze strony Związku wzięli w nim udział: wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek, Danuta Raniowska – członek Prezydium ZG ZOSP RP i wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku w woj. zachodniopomorskim, Monika Karłowicz – koordynator współpracy oraz pracownik biura Związku odpowiedzialny za pracę z młodzieżą, współpracę międzynarodową i jednostkę centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Weronika Szulc – tłumacz i organizator polsko-niemieckich obozów dla młodzieży z udziałem THW-Jugend.

Podczas spotkania obie strony przedstawiły prowadzoną w swoich krajach pracę z młodzieżą, w tym najważniejsze projekty międzynarodowe i uzgodniły możliwe pole współpracy. Współpraca z THW-Jugend otwiera bardzo ciekawe perspektywy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jest to stosunkowo nowy obszar działania, ale doskonale wpisujące się w nasze priorytety. Jesienią 2018 roku odbędzie się pierwsze większe spotkanie z udziałem opiekunów młodzieży z Polski i Niemiec. Współpraca z THW-Jugend została również bardzo pozytywnie przyjęta przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (organizację wspierającą polsko-niemiecką wymianę), co daje nam duże możliwości finansowania wspólnych projektów ze środków PNWM.

Szczegółowe informacje na temat THW-Jugend i planowanych przedsięwzięć ukażą się w miesięczniku „Strażak”. Zapraszamy do lektury!

źródło:http://www.zosprp.pl