AKTUALNOŚCI

Uzgodnienie projektów wymagań dla samochodów pożarniczych

29 marca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie komendantów wojewódzkich i zastępców komendantów wojewódzkich PSP oraz przedstawicieli Komendy Głównej PSP, dotyczące uzgodnienia projektów wymagań dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek OSP, w tym:

  • minimalnych wymagań techniczno-użytkowych dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym (4×2) kategoria 1: miejska,
  • minimalnych wymagań techniczno-użytkowych dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym (4×4) kategoria 2: uterenowiona,
  • standardu wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP. 

W spotkaniu udział wziął komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, który wprowadził zebranych w tematykę spotkania. Dalszej części spotkania przewodniczył zastępca komendanta głównego PSP – nadbryg. Marek Jasiński.

Uzgodnione w trakcie spotkania minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodów, mają zapewnić bezpieczeństwo ratowników oraz warunki skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP, przy jednoczesnym spodziewanym obniżeniu kosztów zakupu takich pojazdów.

Opracowanie: st. bryg. Adam Gontarz KG PSP
Zdjęcia: bryg. Jarosław Latuszek KG PSP

źródło:www.straz.gov.pl