AKTUALNOŚCI STRAŻ

Do szkół aspirantów PSP po nowemu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski zatwierdził 3 marca nowe zasady i kryteria naboru na rok szkolny 2017/2018.

Aby zostać zakwalifikowanym do postępowania rekrutacyjnego należy do 15 maja 2017 roku złożyć podanie, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty – 100 zł.

Egzamin wstępny składa się z egzaminu teoretycznego i sprawnościowego.

Egzamin sprawnościowy złożony jest z testu sprawności fizycznej, obejmującego próby sprawnościowe oraz próbę wydolnościową, sprawdzaniu braku lęku wysokości (akrofobii) oraz sprawdzaniu z pływania. Warunkiem zaliczenia w przypadku mężczyzn testu jest uzyskanie minimum 55 punktów, a kobiet minimum 45 punktów.  Zaliczenie testu jest warunkiem dopuszczenia do części teoretycznej.

Egzamin teoretyczny to test zawierający po 25 zadań egzaminacyjnych z chemii i fizyki z zakresu szkoły średniej.  Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut.

W każdej szkole 100 pierwszych osób z listy rankingowej otrzymuje wstępne decyzję komendanta szkoły o przyjęciu do służby kandydackiej, następnie są kierowane na komisję lekarską.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze to z dniem 1 września 2017 roku zostają przyjęte do służby kandydackiej i skierowanie na przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie zamyka to cały proces rekrutacji na kształcenie dzienne w szkołach aspirantów.

Ważne daty:

Test sprawności fizycznej – 3-6 lipca 2017 r.

Egzamin teoretyczny – 7 lipca 2017 r.

Sprawdzian z pływania i braku lęku wysokości – 8 lipca 2017 r.

Egzamin wstępny we wszystkich szkołach rozpoczyna się tego samego dnia i godzinie.

źródło: www.remiza.com.pl