AKTUALNOŚCI STRAŻ

Strażacy ćwiczyli w Jaworznie

straz-pozarnaStrażacy odbyli ćwiczenia na obiekcie JagoPRO, który znajduje się przy ulicy Szczakowskiej. Obiekt ten jest sklasyfikowany jako zakład zwiększonego ryzyka. Oprócz zapoznania się z charakterystyką obiektu, rozmieszczenia sieci hydrantowej, włączników prądu oraz zaworów odcinających dopływ gazu, zapoznaliśmy się z zagrożeniami, które mogłyby wystąpić w przypadku wystąpienia pożaru. Ćwiczenia polegały również na symulacji pożaru, wraz z przeprowadzeniem ewakuacji pracowników oraz rozwinięciu linii gaśniczych.

źródło: http://www.jaw.pl/2016/11/strazacy-cwiczyli/