AKTUALNOŚCI STRAŻ

Polacy wyszkolili 344 strażaków w Afryce

Na początku listopada Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zakończyło szkolenie strażaków w Afryce.

W 2016 instruktorzy PCPM przeprowadzili 26 szkoleń w czasie których przeszkolono 344 strażaków z hrabstw Kiambu, Murang’a i Machakos w Kenii oraz miast Hawassa, Dilla, Hosaena, Sodo, Bahir Dar, Gonder, Dessie i Kombocha w Etiopii.

Strażacy z Kenii i Etiopii nauczyli się od Polaków między innymi obsługi sprzętu i armatury wodnej i pianowej, obsługi drabin przystawnych, obsługi pomp pożarniczych, rozwinięcia w różnych warunkach, prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych przy pożarach zarośli i lasów oraz w zabudowaniach miejskich i budynkach wysokich, ewakuacji z wysokości przy użyciu technik wysokościowych, ratownictwa na wodach płynących oraz ratownictwa medycznego. Współdziałania pomiędzy załogami oraz komunikacji radiowej i gestowej. Teorii powstawania pożarów, środków gaśniczych obsługi sprzętu silnikowego i hydraulicznego służącego w ratownictwie.

Instruktorzy PCPM to czynni lub emerytowani strażacy Państwowej Straży Pożarnej. We wrześniu do Kenii pojechał Mariusz Marszał z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Łodzi, w taki sposób spędził urlop.

– Wykorzystując swój wolny czas podczas urlopu pojechałem do Kenii, by tamtejszych strażaków uczyć dowodzenia akcjami. Jednak najważniejszym zadaniem było przygotowanie wolontariuszy do tego, by potrafili w akcjach ratowniczych pomagać zawodowcom – powiedział Dziennikowi Łódzkiemu Marszał. – Dla nas może być to dziwne, ale właśnie tych ochotników brakuje w Kenii najbardziej.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowym nie tylko przeszkoliło ale i wyposażyło strażaków w ubrania specjalne, hełmy, nożyce hydrauliczne, bosaki, tłumice, moduł gaśniczy itp.

Całkowity koszt szkoleń to 1 mln 114 tys złotych z czego 999 tys zł pochodziło z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych pt. ‘Polska Pomoc’.

Kolejne szkolenia zaplanowano na 2017 rok.

źródło: http://strazacki.pl/artykuły/polacy-wyszkolili-344-strażaków-w-afryce