Bez kategorii

Podpisanie Planu współpracy między Państwową Strażą Pożarną i niemiecką Służbą Ratownictwa Technicznego na lata 2016-2017

27 września 2016 r., w Berlinie, nadbryg. Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej uczestniczył w spotkaniu dwustronnym z Albrechtem Broemme, Prezydentem Służby Ratownictwa Technicznego. Tematem spotkania było podpisanie Planu współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Służbą Ratownictwa Technicznego na lata 2016-2017 oraz omówienie bieżącej współpracy pomiędzy służbami.

W ramach Planu przewidziane są przedsięwzięcia realizowane przy zaangażowaniu ww. służb po dwóch stronach granicy polsko-niemieckiej. W rozpatrywanym okresie koordynatorem współpracy na poziomie regionalnym, ze strony PSP, wskazany został st. bryg. Adam Konieczny, dolnośląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W spotkaniu wziął udział również bryg. Tomasz Kołodziejczyk – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej.

Opracowanie: Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP

źródło: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Podpisanie-Planu-wspolpracy-miedzy-Panstwowa-Straza-Pozarna-i-niemiecka-Sluzba-Ratownictwa-Technicznego-na-lata-2016-2017/idn:36073