Bez kategorii

Stanowisko ZOSPRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach

paragrafiStanowisko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

źródło: http://remiza.com.pl/stanowisko-zosprp-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-emeryturach-i-rentach/