AKTUALNOŚCI

Za palenie liści i gałęzi grożą kary

Ani na terenie ogródków działkowych, ani w ogródkach prywatnych domów nie można palić odpadów zielonych.

Co więcej – osobom, które w ten sposób pozbywają się traw i liści grożą mandaty. – Ich wysokość to 20 zł do 500 zł w zależności od skali zjawiska i uciążliwości dla otoczenia.

Nie wolno w ognisku spalać śmieci

Działkowe ogniska mają to do siebie, że często spala się w nich także śmieci. A palenie śmieci, czyli więc starych ubrań, butów, folii, kartonów czy plastikowych butelek jest zabronione ustawą i absolutnie nie wolno tego robić. Zakaz ten reguluje Ustawa z 14 grudnia o odpadach (Dz.U. z 2013 r. z późn. zmianami). Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów – karze aresztu albo grzywny.

źródło: http://www.strazmiejska.katowice.pl