Bez kategorii

Otwarto najnowocześniejszą w Polsce salę edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

15 września 2016 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie otwarto najnowocześniejszą w Polsce salę edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, skierowaną do dzieci i młodzieży.  W nowo otwartym Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie funkcjonować będą sektory tematyczne: „Ścieżka Edukacyjna” oraz „Mała Strażnica”. Ich celem będzie prezentacja zagrożeń pożarowych, które występują w mieszkaniach (na przykład pomieszczenie łazienki i zastosowane w nim instalacje, w tym tzw. „dym filmowy” pozwolą na zobrazowanie skutków braku wentylacji, a co za tym idzie zagrożeń związanych z tlenkiem węgla) i obszarach leśnych, jak również pokazanie skutków wypadków drogowych i katastrof budowlanych. Dodatkowym elementem będzie sektor, zapoznający ze specyfiką pracy w straży pożarnej, wyposażony między innymi w samochód pożarniczy z wizualizacją jazdy alarmowej w skali 1:1. W odróżnieniu od dotychczas otwieranych sal edukacji dla najmłodszych CEP wyróżnia się zarówno rozmachem technologicznym (zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań multimedialnych), jak i zasięgiem oddziaływania. Zajęcia prowadzone będą w ramach lekcji szkolnych i pozwolą na skuteczne przekazanie wiedzy przez praktyków (strażaków w czynnej służbie). Centrum zostało utworzone w zaadaptowanym pomieszczeniu nieużywanego, podziemnego magazynu w Komendzie Miejskiej (o pow. 800 m2 i kubaturze 3.200 m3). Koszt całego projektu wyniósł około 480.000 zł. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie bryg. Janusza Gancarczyka, komendanta miejskiego PSP w Chorzowie, który przedstawił genezę pomysłu na powstanie Centrum. Powiedział że celem autorów było stworzenie multimedialnego ośrodka nauczania, w którym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i dzięki nowatorskiej, interesującej formie, dostosowanej do najmłodszych odbiorców, będzie się propagować zasady bezpiecznego zachowania. Wspomniał również o planach dalszego rozwoju Centrum. Podkreślił, że budowa Centrum była możliwa dzięki wsparciu finansowemu podmiotów budżetowych, jak i pozabudżetowych oraz osobistemu zaangażowaniu strażaków. Po gospodarzu uroczystości głos zabrał st. bryg. Jeremi Szczygłowski, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, a następnie prezydent miasta Chorzów Pan Andrzej Kotala, który podkreślił, że Centrum Edukacji Przeciwpożarowej spełni swoją rolę w podnoszeniu świadomości wśród dzieci i młodzieży, tym samym pomoże uniknąć wielu zagrożeń. Wojewoda śląski Pan Jarosław Wieczorek w swoim wystąpieniu pogratulował nie tylko pomysłu Centrum, ale również determinacji w jego realizacji. Dodał także, że najlepszym podziękowaniem będzie to, gdy kiedyś dzieci, które tę edukację przejdą będą miały możliwość uratować swoje życie lub życie najbliższych. „To będzie największe podziękowanie dla wszystkich, którzy mieli udział w tym projekcie” – powiedział wojewoda śląski. W dalszej części uroczystości komendant miejski PSP w Chorzowie wręczył podziękowania oraz pamiątkowe upominki przedstawicielom podmiotów, które wsparły budowę Centrum. Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. Otwarcie Centrum swoją obecnością uświetnili: Pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Pani Urszula Bauer, śląski kurator oświaty, st. bryg. Jeremi Szczygłowski, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Pan Andrzej Kotala, prezydent miasta Chorzów, oraz Pan Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach. W uroczystości wzięła również udział delegacja z komendy głównej PSP na czele ze st. kpt. Małgorzatą Romanowską, naczelnik Wydziału Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego PSP oraz przedstawiciele darczyńców.

Opracowanie: st. kpt. Aneta Gołębiowska, KW PSP Katowice
Zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz i Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie.

źródło: http://remiza.com.pl/chorzow-otwarto-najnowoczesniejsza-w-polsce-sale-edukacyjna-w-zakresie-bezpieczenstwa-przeciwpozarowego/