Bez kategorii

Nowelizacja programu szkolenia w zawodzie strażak

paragrafiDecyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołany został Zespół, którego celem jest nowelizacja programu szkolenia w zawodzie strażak. Prace nad programem zbiegają się w czasie ze zmianą systemową jaka czeka Państwową Straż Pożarną w obszarze kształcenia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w roku bieżącym kończy się proces realizacji szkoleń uzupełniających strażaka ochrony przeciwpożarowej, a tym samym zaczyna rozpoczyna nowy rozdział w funkcjonowaniu szkół i ośrodków szkolenia. Jednym z nowych zadań jakie zostaną postawione przed szkołami będzie realizacja od stycznia 2017 roku szkoleń w zawodzie strażak według znowelizowanego programu. Zmiany jakie zostaną wprowadzone będą dotyczyły nie tylko treści, tak, żeby dostosować je do zadań w zakresie podstawowym, stawianych ratownikom w zasadach ratownictwa specjalistycznego, ale przede wszystkim będą dotyczyły organizacji procesu kształcenia. Zmiany w organizacji będą polegały na wprowadzeniu, po zrealizowaniu bloku podstawowego, obowiązkowych praktyk w macierzystych jednostkach. Pozwoli to na zwiększenie wpływu dowódców na przygotowanie przyszłych kadr do prowadzenia działań ratowniczych, lepsze przygotowanie do służby w jednostkach ratowniczo gaśniczych, poznanie toku służby w rzeczywistych warunkach, a także na ocenę przydatności do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja praktyk będzie odbywała się pod opieką dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych, których zadaniem będzie zrealizowanie obowiązkowego zakresu praktyki, tzw. „nauka u mistrza”. Zadanie przygotowania programu powierzone zostało Zespołowi, w skład którego weszli przedstawiciele Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, realizujące tę formę kształcenia zawodowego, a także Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

źródło: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Decyzja-Komendanta-Glownego-Panstwowej-Strazy-Pozarnej-powolany-zostal-Zespol-ktorego-celem-jest-nowelizacja-programu-szkolenia-w-zawodzie-strazak/idn:36052