AKTUALNOŚCI

Ochotnicze Straże Pożarne w liczbach

Każdego dnia nad bezpieczeństwem Polaków czuwa i wykonuje zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej kilkanaście tysięcy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzisiaj prezentujemy Wam najbardziej aktualne dane.

Według danych na koniec 2016 roku w Polsce działa 16 250 jednostek OSP z czego 4342 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Zrzeszają one 696 653 Polek i Polaków, w tym:

 • mężczyźni w wieku 18-65 lat – 465 717,
 • mężczyźni w wieku powyżej 65 lat – 50 338,
 • kobiety – 66 601,
 • członkowie zwyczajni OSP mogący brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych – 228 394,
 • członkowie wspierający – 84 552,
 • członkowie honorowi – 42 434,
 • członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych – 83 817.

W całym kraju funkcjonują 15 724 remiz strażackich, które posiadają łącznie 23 787 stanowisk garażowych.

Druhowie mają do dyspozycji 2626 ciężkich, 9530 średnich i 8781 lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz:

 • podnośnik hydrauliczny – 207,
 • drabina mechaniczna – 210,
 • dźwig – 12,
 • karetka – 34,
 • samochód techniczny z wyposażeniem – 294,
 • samochód ciężarowy – 199,
 • autokar – 33,
 • ciągnik – 17,
 • łódź na przyczepie – 881,
 • ponton na przyczepie – 354,
 • turbopompa na przyczepie – 628,
 • przyczepa na kontener – 8,
 • przyczepa wężowa – 571,
 • przyczepa oświetleniowa – 59,
 • przyczepa gaśnicza – 471,
 • przyczepa na środki gaśnicze – 189,
 • kuchnia polowa – 794,
 • inne – 1.343.

Posiadane wyposażenie i wyszkolenie umożliwia jednostkom OSP podjęcie działań w wielu zakresach ratownictwa. Działania ratowniczo-gaśniczego może podjąć 15201 jednostek. Ratownictwa technicznego – 5307, ratownictwa powodziowego – 2933, ratownictwa chemicznego i ekologicznego – 473, ratownictwa medycznego – 5403, ratownictwa wysokościowego – 472, ratownictwa wodnego – 1128, poszukiwawczo-ratowniczych – 3510 oraz innych dziedzin – 542.

W ramach Ochotniczych Straży Pożarnych działa 755 orkiestr, 102 grupy taneczne, 383 zespołów artystycznych oraz 1620 izb tradycji, 7390 kronik OSP i około 700 Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych i Wiosek Internetowych.

źródło: www.remiza.com.pl