AKTUALNOŚCI

Możliwe burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że dzisiaj od godz. 11:00 do jutra do godz. 1:00 na terenie Jaworzna mogą wystąpić intensywne burze, którym towarzyszyć mogą opady deszczu oraz gradu. Wraz z opadami może wystąpić także silny wiatr, który w porywach osiągnie nawet 70 km/h.

Panujące warunki pogodowe mogą spowodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami występujących zjawisk atmosferycznych. W razie pojawienia się istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować o tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • tel. – (32) 61 – 81 – 890,
  • fax – (32) 61 – 81 – 891.

Szczegółowe informacje dotyczące ostrzeżeń meteorologicznych dostępne są na stronie http://www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/ostrzezenia_meteorologiczne

źródło:www.um.jaworzno.pl