AKTUALNOŚCI

List sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań OSP

źródło:www.straz.gov.pl