AKTUALNOŚCI STRAŻ

Mł. bryg. Jacek Kleszczewski nowym śląskim komendantem wojewódzkim PSP

straz-pozarnaZ dniem 17 listopada 2016 roku, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Głównego PSP, na stanowisko pełniącego obowiązki Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, powołany został dotychczasowy zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, mł. bryg. mgr inż. Jacek KLESZCZEWSKI.
Mł. bryg. Jacek Kleszczewski zastąpił dotychczasowego Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Marka Rączkę, który funkcję tę pełnił od 23 stycznia 2008 roku. Pan mł. bryg. Jacek Kleszczewski jest absolwentem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W 1999 roku, po ukończeniu szkoły rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. Od 1 stycznia 2000 roku, kontynuował ją w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Rozpoczął ją od stanowiska dowódcy zastępu. Następnie pełnił służbę między innymi jako dowódca sekcji oraz Dowódca Kompanii Szkolnej. Z dniem 14 czerwca 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W roku 2003 uzyskał na Politechnice Częstochowskiej tytuł inżyniera na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie „Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy”. W roku 2006 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ponadto, ukończył Studia Podyplomowe „Dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” oraz Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. W 2010 roku mł. bryg. Jacek Kleszczewski, pełniąc obowiązki dowódcy kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP, usuwał skutki powodzi w miejscowościach Żerków, Sandomierz, Opole, Czechowice. Prowadził działania na terenie zalanych dzielnic Częstochowy. Mł. bryg. Jacek Kleszczewski koordynował działania mające na celu usuwanie skutków powodzi, jednocześnie prowadził współpracę ze sztabem antykryzysowym, z władzami samorządowymi i pozostałymi służbami, osobiście nadzorując i koordynując działania. 3 marca 2012 roku brał czynny udział w akcji ratowniczej po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. W dniu 23 października 2014r. wraz z kadetami ofiarnie uczestniczył w akcji ratunkowej po zawaleniu się kamienicy w Katowicach przy ul. Chopina. Za ofiarność, odwagę i gotowość niesienia pomocy został wyróżniony przez Wojewodę Śląskiego i Komendanta Głównego PSP. Mł. bryg. Jacek Kleszczewski został odznaczony:
W 1998 roku Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
W 2010 roku Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Pożarowej
W 2016 roku Brązowym medalem za długoletnią służbę.

źródło: http://strazacki.pl/śląscy-strażacy-mają-nowego-szefa