AKTUALNOŚCI

Mapa śmiertelnych wypadków na drogach

Chociaż wakacje trwają niecały tydzień, na drogach doszło już do 36 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Specjalnie przygotowana przez policję mapa, przedstawia miejsca oraz ilość wypadków śmiertelnych, do których doszło od początku wakacji. Z każdym kolejnym dniem mapa będzie coraz mniej przejrzysta i czytelna. Pod każdą naniesioną na mapę kropką kryje się ludzki dramat!

Aktualizowana codziennie wizualizacja ma zwrócić uwagę kierowców na skalę wypadków, do których dochodzi na polskich drogach. (link do mapy TUTAJ)

Kierowco pamiętaj!:

  • Respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach

  • Ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne, a w razie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Rozmowa telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone dekoncentruje kierującego pojazdem

  • Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności oraz stanu psychofizycznego

  • Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu

  • Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami

  • Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach

  • Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży

  • Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom płynów eksploatacyjnych

źródło:www.jaw.pl