AKTUALNOŚCI

Dodatek do emerytur strażaków OSP w sejmie

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego  projektu ustawy w sprawie dodatku do emerytur dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw polega na wprowadzeniu dodatku do emerytury dla osoby, która była co najmniej 10 lat członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodatek wynosiłby 20 złotych za każdy udokumentowany rok, podczas którego strażak brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Stosowane zaświadczenie wydawałby wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Projekt to inicjatywa obywatelska dzięki czemu nie trafił do ‚zamrażarki’ Marszałka Sejmu tylko bezpośrednio na posiedzenie Sejmu. Został złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, a pod projektem podpisało się 212 572 Polaków.

W maju do Sejmu wpłynęły cztery opinie, zdaniem Sądu Najwyższego dodatek powinien być uregulowany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłosił kilka uwag, a Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i KRUS wydały pozytywnie opinie.

Jest to już czwarty projekt ustawy o dodatku złożony w Sejmie w ostatnich latach. Dwa negatywnie zaopiniował rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeden w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie trafiły do kosza.

źródło: www.remiza.com.pl