AKTUALNOŚCI

Prezydent podpisał nowelę ustawy o ochronie przeciwpożarowej

W piątek, 2 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej zmienia zasady wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.

W nowelizacji wysokość współczynnika procentowego, określającego wysokość środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń nie ulega zmianie. W ustawie wprowadzono zmianę sposobu dystrybucji środków, polegającą na przyjęciu zasady, że wszystkie środki pochodzące od zakładów ubezpieczeń, będą trafiały najpierw do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Znowelizowany art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, że zakłady ubezpieczeń będą obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Środki finansowe, otrzymane z zakładów ubezpieczeń, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej będzie przekazywał w wysokości:

1) 50 % – ochotniczym strażom pożarnym;

2) 50 % – jednostkom ochrony przeciwpożarowej, którymi są: jednostki organizacyjne PSP, jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne zawodowe straże pożarne, powiatowe, miejskie i zawodowe straże pożarne, terenowe służby ratownicze i inne jednostki ratownicze.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Od samego początku przeciw zmianom był Zarząd Główny Związku OSP RP, a w ostatnim czasie prezes Pawlak wystosował list do Prezydenta aby ten nie podpisywał ustawy.

źródło: www.remiza.com.pl