AKTUALNOŚCI

„Bądź bezpieczny w domu” – Konferencja w CMP w Mysłowicach

14 września 2017 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się VI konferencja z cyklu „Senior Naszych Czasów”, poświęcona tematowi „Bądź bezpieczny w domu”. Konferencję patronatem objął Prezydent Miasta Mysłowice Pan Edward Lasok. Organizatorami byli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. W konferencji uczestniczyli seniorzy z terenu miasta Mysłowice, na których czekała pierwsza atrakcja polegająca na przejściu przez zadymiony dymem teatralnym namiot do stanowiska rejestracji uczestników. Podstawowym celem tej inscenizacji było zaprezentowanie uczestnikom konferencji, jak wygląda zadymione pomieszczenie i jak  utrudnione jest bezpiecznie poruszanie się.

Konferencje otworzył  Wiceprezydent Miasta Mysłowice Pan Grzegorz Brzoska, Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach mł. bryg. Mirosław Wiktor, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa st. bryg Edward Pruski, a także Pani Sylwia Komraus, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

W dalszej części, prelegenci z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w swoich prezentacjach omawiali tematy bezpieczeństwa w domu w ramach Kampanii MSWiA „Czad i Ogień. Obudź Czujność”, omawiane były temat zagrożenia tlenkiem węgla w mieszkaniu, jak go rozpoznać i zapobiegać jego powstawaniu,  jak również przyczyny pożarów i zasady  bezpiecznych zachowań w czasie pożaru.

Kolejną częścią konferencji był pokaz gaszenia urządzeń elektrycznych oraz gaszenia palącego się oleju przy użyciu gaśnicy czy pokrywki, a także co się stanie gdy olej gasimy wodą. Po tym pokazie prowadzone były zajęcia z kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowadzone przez strażaków w Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na zakończenie Komendant Straży Miejskiej omówił zagadnienia związane ze smogiem, paleniem śmieci i segregacji odpadów natomiast firmy biorące udział w konferencji zaprezentowały swoje środki jakie można zastosować dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu.

źródło: http://www.straz.gov.pl