AKTUALNOŚCI

Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

21 czerwca 2018 roku Komendant Główny PSP, Komendant Główny Policji Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisali z przedstawicielami organizacji harcerskich „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”.

Dokument to efekt kilkunastu tygodni pracy przedstawicieli służb i organizacji harcerskich, którego celem było wypracowanie rozwiązań, służących bezpieczeństwu dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach.

Wszyscy pamiętamy tragedię sprzed roku, kiedy to podczas huraganu na obozie harcerskim w miejscowości Suszek zginęli harcerze. Nie zapanujemy nad prawami przyrody, ale możemy starać się zminimalizować następstwa takich nieszczęść. I temu służy ten dokument. Będziemy tam, gdzie nas potrzebują. Obejmiemy uwagą wszystkie obozy harcerskie – podkreślił komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski podczas uroczystości podpisania protokołu. Podkreślając wagę ustaleń, podziękował uczestnikom spotkania za wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa młodych pokoleń.

W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i regulacjami wewnętrznymi poszczególnych sygnatariuszy protokołu. Obejmują one etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Zgodnie z zapisami dokumentu, komenda obozu harcerskiego dwa tygodnie przed rozpoczęciem wypoczynku przekaże właściwej dla miejsca lokalizacji wypoczynku Komendzie Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji dane o charakterze obozu, jego lokalizacji oraz dane kontaktowe do organizatora. Służby zaś nawiążą kontakt z komendantem obozu i zweryfikują warunki w obozie pod kątem bezpieczeństwa.

W trakcie obozu strażacy zobowiązali się m.in. sprawdzić sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa, zapoznać uczestników ze sposobem alarmowania oraz postępowania w razie zagrożeń, zweryfikować warunki i organizację ewakuacji na terenie obozu, a także przeprowadzić akcje prewencji społecznej. Ponadto protokół podaje procedury postępowania w razie wystąpienia istotnych zagrożeń dla uczestników obozu.

Liczyliśmy na rzeczowe doradztwo w kwestiach bezpieczeństwa i się nie zawiedliśmy. W tym dialogu jest duża wartość. Komendanci obozów harcerskich będą mieli poczucie, że w sytuacji niebezpieczeństwa nie pozostaną sami. A wszystko to dla dobra powierzonych nam dzieci – podkreślił Wiesław Turzański, reprezentujący Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Na zakończenie spotkania gen. brygadier Leszek Suski zapewnił, że podpisanie dokumentu nie kończy współpracy z harcerzami, będzie ona trwała na co dzień, a przed nami wypracowanie wymagań i wytycznych dotyczących organizowania obozowisk, kempingów i innych zorganizowanych form wypoczynku.

źródło:www.straz.gov.pl