AKTUALNOŚCI

81 mln złotych dla jednostek OSP włączonych do KSRG

Na początku sierpnia do konsultacji trafił projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości środków finansowych w 2017 r. i ich podziału między jednostki działające w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

W budżecie państwa na 2017 rok dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w KSRG zapisano kwotę 73 mln złotych, dodatkowo z rezerwy celowej pn. ‘Środki na realizację Programu modernizacji…’ uruchomiono środki w wysokości 8 mln 110 tys. zł.

Czyli w sumie 81 mln 110 tys. złotych, z czego:

  • 28 mln 875 tys. zł przeznaczone zostanie na wydatki bieżące: sprzęt gaśniczy, armaturę wodną, sprzęt do działań specjalistycznych na poziomie podstawowym, ubrania specjalne, remonty itp.
  • 52 mln 235 tys. zł na wydatki majątkowe: samochody ratowniczo – gaśnicze, zestawy narzędzi hydraulicznych, zestawy PSP R-1, aparaty ODO, piły, pompy, motopompy, agregaty prądotwórcze itp.

W uzasadnieniu do rozporządzenia ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji informuje, że kwota została ustalona na podstawie analizy potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie całego kraju. W ubiegłym roku jednostki OSP brały udział w 205 099 akcjach, a zakładowe i lotniskowe straże pożarne w 87 akcjach, co stanowi 0,04% wszystkich działań.

Dlatego resort podjął decyzję, że cała kwota trafi do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG.

Przy rozdziale środków uwzględniono: liczbę jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG w 2016 r., liczbę powiatów, ilość wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń oraz udział w zabezpieczeniu operacyjnym obszaru chronionego w 2016 r., a także liczbę ludności w poszczególnych województwach.

Wnioski o przyznanie dofinansowania jednostki składają ‘tradycyjnie’, czyli do Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP. Następnie jest akceptowany przez Komendanta Wojewódzkiego PSP, a umowę podpisuje Komendant Główny PSP.

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: www.remiza.com.pl