AKTUALNOŚCI STRAŻ

400 mln złotych na inwestycje budowlane w PSP – lista

Za sprawą ustawy modernizacyjnej służb podległych MSWiA, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku Państwowa Straż Pożarna otrzyma blisko 400 milionów złotych na inwestycje budowlane.

Środki te pozwolą na budowę nowych, długo oczekiwanych strażnic, modernizację i rozbudowę istniejących obiektów Państwowej Straży Pożarnej oraz zakończenie inwestycji rozpoczętych nawet kilka lat temu.

W tym roku na inwestycje budowlane zapisano kwotę 75,5 mln zł, w kolejnych latach będzie to odpowiednio 98,6 mln zł, 135 mln zł i 87 mln zł.

Szczegółowa lista z podziałem na województwa:

Dolnośląskie
 • Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania. Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
 • Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Lubinie
Kujawsko-pomorskie
 • Budowa obiektów KP PSP i JRG w Świeciu
Lubelskie
 • Budowa obiektów KP PSP w Świdniku
 • Budowa KP PSP w Lubartowie z modułem dla SGPR oraz bazą dla kontenerów
 • Budowa strażnicy KP PSP w Rykach
 • Rozbudowa budynku i przebudowa placu JRG 2 w Chełmie
 • Modernizacja obiektów KP PSP w Krasnymstawie – etap V
Lubuskie
 • Przebudowa i rozbudowa budynku JRG 2 w Gorzowie Wielkopolskim
 • Budowa strażnicy JRG w Szprotawie
Łódzkie
 • Budowa strażnicy JRG w Łodzi (dzielnica Olechów)
 • Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu na zbiorniku Jeziorsko
Małopolskie
 • Rozbudowa i przebudowa budynku KP PSP w Bochni
 • Budowa strażnicy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym
 • Przebudowa budynku i przystosowaniem do potrzeb SA PSP Kraków
Mazowieckie
 • Rozbudowa strażnicy JRG 2 w Płocku
 • Budowa KP PSP i JRG w Płońsku
 • Rozbudowa obiektu KP PSP i JRG w Legionowie (możliwa budowa nowej strażnicy)
 • Modernizacja obiektu KM PSP w Warszawie
 • Budowa strażnicy KP PSP w Węgrowie
 • Przebudowa poddasza budynku nr 4 KG PSP na potrzeby SK KG PSP i KCRiOL
 • Przebudowa budynku nr 3 KG PSP
 • Budowa stacji transformatorowej z przyłączeniem do budynków nr 3 i 4 KG PSP
Opolskie
 • Nadbudowa z przebudową istniejącego budynku ‘B’ KW PSP w Opolu

Podkarpackie

 • Budowa strażnicy JRG 3 w Rzeszowie
 • Budowa stanowisk garażowych, myjni i warsztatu naprawczego dla JRG w Przemyślu
Podlaskie
 • Budowa KM PSP i JRG w Suwałkach
 • Przebudowa i modernizacja budynku KP PSP w Sejnach
Pomorskie
 • Nadbudowa budynku KW PSP w Gdańsku
 • Budowa strażnicy JRG 3 w Gdyni Oksywiu
 • Rozbudowa JRG 2 w Słupsku
 • Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną
Śląskie
 • Budowa strażnicy KM PSP i JRG w Bytomiu
 • Budowa strażnicy KM PSP i JRG w Mysłowicach
 • Przebudowa budynku mieszkalno – hotelowego, budowa światłowodowej sieci kampusowej – etap I oraz budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej etap II CS PSP
Świętokrzyskie
 • Rozbudowa JRG 1 Kielce
 • Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby JRG 4 w Chmielniku (KM PSP Kielce)
Warmińsko-mazurskie
 • Budowa strażnicy KM PSP i JRG 1 w Elblągu
 • Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi
Wielkopolskie
 • Budowa strażnicy KP PSP i JRG w Śremie
 • Budowa strażnicy KP PSP i JRG we Wrześni
 • Budowa strażnicy JRG 4 w Poznaniu
 • Przebudowa garaży i wymiana nawierzchni placu KM PSP i JRG 1 w Koninie
 • Rozbudowa i przebudowa KP PSP i JRG w Pile
 • Przebudowa placu manewrowego KP PSP i JRG w Szamotułach
 • Przebudowa garaży KP PSP i JRG Międzychodzie
 • Budowa poligonu SA PSP Poznań w Luboniu – etap II
Zachodniopomorskie
 • Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Choszcznie
 • Budowa obiektów KP PSP w Gryficach

W „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” dla straży pożarnej zapisano 1 mld 723 mln zł.

źródło: www.remiza.com.pl