AKTUALNOŚCI

1.5 mln złotych na system przeciwpożarowy

Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej od połowy 2017 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie sukcesywnie wyposaża swoje wysokie budynki w nawodnioną instalację ppoż. Do chwili obecnej realizacja zadania pochłonęła ponad milion złotych, a pieniądze zostały spożytkowane na wykonanie instalacji i przyłączy wodociągowych. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2018 roku i wynika z ostatniej prolongaty straży pożarnej. Całkowite zadanie zamknie się kwotą około półtora miliona złotych. Tę niemałą sumę wydano przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo swoich lokatorów.

Do chwili obecnej realizacja zadania pochłonęła ponad milion złotych, a pieniądze zostały spożytkowane na wykonanie instalacji i przyłączy wodociągowych.Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2018 roku i wynika z ostatniej prolongaty straży pożarnej. Całkowite zadanie zamknie się kwotą około półtora miliona złotych. Tę niemałą sumę wydano przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo swoich lokatorów.

Zakres prac został określony na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez rzeczoznawcę do spraw ppoż. Dokumentacji projektowej. W celu zminimalizowania uciążliwości prac terminy realizacji są ustalane z Administracjami Osiedlowymi i z odpowiednim wyprzedzeniem przekazywane mieszkańcom.

Warto dodać, że obowiązek nawadniania pionów ppoż. dotyczy wszystkich spółdzielni mieszkaniowych na terenie kraju i wiele z nich prowadzi podobne prace.

źródło:www.jaw.pl