AKTUALNOŚCI

Komunikat Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje, że od 6 do 8 czerwca br. (termin zapasowy  9 czerwca br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/I. Elementami ćwiczenia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie miast i powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.

W przypadku zakwalifikowania Jaworzna jako miasta znajdującego się na trasie przelotu w czasie treningu zostaną wyemitowane sygnały alarmowe:

  • ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający 3 minuty,
  • odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

źródło: www.jaworzno.pl