AKTUALNOŚCI

Dotacja KSRG I MSWIA dla OSP – PODZIAŁ

W 2017 roku dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA i KSRG w sumie 121 mln złotych.

Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP w tym roku wyniosła 43 miliony złotych, z czego dwa miliony złotych miało trafić do Zarządu Głównego Związku OSP RP na organizację obozów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ale jak poinformowała nas Komenda Główna PSP Związek wycofał się w tym roku z ich organizacji. Kwota jednak została w całości wydatkowana przez Państwową Straż Pożarną, która zorganizowała wypoczynek dla 3 219 młodych druhów. Jeden milion to tzw. rezerwa na nieprzewidziane zadania np. awarię sprzętu itp.

Podział na województwa przedstawia się następująco:

 1. Dolnośląskie – 2 mln 543 tys. zł
 2. Kujawsko-pomorskie – 2 mln 205 tys. zł
 3. Lubelskie – 3 mln 256 tys. zł
 4. Lubuskie – 1 mln 175 tys. zł
 5. Łódzkie – 3 mln 021 tys. zł
 6. Małopolskie – 2 mln 750 tys. zł
 7. Mazowieckie – 4 mln 640 tys. zł
 8. Opolskie – 1 mln 310 tys. zł
 9. Podkarpackie – 2 mln 796 tys. zł
 10. Podlaskie – 1 mln 687 tys. zł
 11. Pomorskie – 1 mln 922 tys. zł
 12. Śląskie – 3 mln 118 tys. zł
 13. Świętokrzyskie – 1 mln 829 tys. zł
 14. Warmińsko-mazurskie – 1 mln 868 tys. zł
 15. Wielkopolskie – 4 mln 054 tys. zł
 16. Zachodniopomorskie – 1 mln 826 tys. zł

W 2017 roku do jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego trafi 81 mln 110 tys. złotych. Kwota ta została podzielona przez Komendanta Głównego PSP na szesnaście województw, natomiast podziału na powiatu dokonuje właściwy Komendant Wojewódzki PSP.

Podział na województwa:

 1. Dolnośląskie – 5 mln 803 tys. zł
 2. Kujawsko-pomorskie – 4 mln 320 tys. zł
 3. Lubelskie – 4 mln 666 tys. zł
 4. Lubuskie – 2 mln 577 tys. zł
 5. Łódzkie – 5 mln 755 tys. zł
 6. Małopolskie – 6 mln 859 tys. zł
 7. Mazowieckie – 10 mln 889 tys. zł
 8. Opolskie – 2 mln 448 tys. zł
 9. Podkarpackie – 4 mln 717 tys. zł
 10. Podlaskie – 2 mln 892 tys. zł
 11. Pomorskie – 4 mln 680 tys. zł
 12. Śląskie – 7 mln 796 tys. zł
 13. Świętokrzyskie – 3 mln 250 tys. zł
 14. Warmińsko-mazurskie – 3 mln 542 tys. zł
 15. Wielkopolskie – 7 mln 384 tys. zł
 16. Zachodniopomorskie – 3 mln 532 tys. zł

źródło: www.remiza.com.pl