AKTUALNOŚCI

Zmiany w lokalizacji wydziałów Urzędu Miejskiego

Od 17 grudnia br. (poniedziałek) zmianie ulegną siedziby Wydziałów Urzędu Miejskiego Budżetowo Finansowego oraz Ochrony Środowiska. Sprawy podatkowe i opłat za śmieci będzie można załatwiać w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 275 (dotychczasowy budynek Agencji Rozwoju Lokalnego, na tzw. „Kantym”), a zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w budynku przy ul. Krakowskiej 9 (siedziba MZDiM i PKM Jaworzno).

Wydział Budżetowo – Finansowy

Zmiana siedziby Wydziału Budżetowo-Finansowego znajdującego się dotychczas w budynku „C” Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52a, podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia gruntownego remontu budynku. Niezbędne prace wynikające z zaleceń służb pożarniczych oraz odnawiające się zawilgocenie budynku powodują, że budynek zostanie wyłączony z obsługi mieszkańców. Dalsze analizy zadecydują o przyszłości obiektu. Nowe, tymczasowe miejsce jest dostosowane do kontynuowania działalności rzeczonej komórki organizacyjnej i świadczenia usług na rzecz mieszkańców.

Od 17 grudnia 2018 r. wszystkie sprawy związane z uiszczaniem i wyjaśnianiem płatności podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostarczaniem i aktualizacją informacji i deklaracji podatkowych, jak również deklaracji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można załatwić już przy ul. Grunwaldzkiej 275. Budynek wyposażony jest w windę, dodatkowo dla interesantów zostaną wyznaczone zielone strefy parkowania. W wydziale, od nowego roku funkcjonować będzie także kasa bezgotówkowa, umożliwiająca płatności kartami płatniczymi.

Nie zmieniają się natomiast miejsca, gdzie można dokonywać wpłat gotówkowych, tj. kasy urzędu w budynku głównym przy ul. Grunwaldzkiej 33, oraz placówki pocztowe (także bez dodatkowych opłat) zlokalizowane przy ulicach Pocztowa 9A, Kolejarzy 20, ul. Tysiąclecia 21, Gliniana 12, Abstorskich (dawna Baranowskiego) 3A, Zwycięstwa 9A, Marszałka Józefa Piłsudskiego 27. Podatki i opłaty można regulować także bez wizyt w urzędzie czy na poczcie, bezpośrednio przelewem bankowym na indywidualny rachunek wskazany w decyzjach.

Więcej na temat płatności przekażemy wraz z dostarczeniem do mieszkańców nowych decyzji podatkowych.

Wydział Ochrony Środowiska

Również od 17 grudnia br. zmianie ulegnie lokalizacja Wydziału Ochrony Środowiska zajmującego się sprawami środowiskowymi, m. in. dopłatami do ekologicznego ogrzewania, zgodami na wycinkę drzew oraz nowymi zadaniami wynikającymi  z przyjętego przez miasto programu rozwoju miasta na 2018-2023. W nowej siedzibie przy ulicy Krakowskiej 9 będą koordynowane także tematy dotyczące rządowego programu termomodernizacji. Dla mieszkańców przygotowane zostały zielone strefy parkowania.

Kontakt telefoniczny i mailowy z wydziałami pozostaje bez zmian. Adresem korespondencji, tak jak dotychczas pozostaje ul. Grunwaldzka 33 (kancelaria ogólna).

źródło:www.um.jaworzno.pl