AKTUALNOŚCI

Zmiana nazwy spółki wodociągowej

Od dzisiaj, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie ma nową nazwę –  Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. Zaistniałe zmiany nie wpłyną na korzystanie przez mieszkańców z usług przedsiębiorstwa. Wszystkie zawarte dotychczas umowy i zobowiązania pozostają wiążące.

Obecna nazwa, na pewno nie należy do łatwych i prostych do zapamiętania. Dlatego zarząd spółki, przy akceptacji rady nadzorczej i wspólnika, podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do zmiany nazwy przedsiębiorstwa wodociągowego. Zmiany, która naturalnie na przestrzeni lat została dokonana przez Mieszkańców naszego miasta – tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik jaworznickich Wodociągów.

Nowa nazwa obowiązuje prawnie od wtorku – 17 stycznia br. Jest krótka, łatwa w wymowie i łatwa do zapamiętania. Nie zawiera specjalistycznych terminów określających specyfikę działalności spółki, a zamiast nich nazwę miasta w którym i dla którego mieszkańców spółka działa oraz które wreszcie jest właścicielem przedsiębiorstwa. Dzięki zmianie identyfikacja z miastem będzie jednoznaczna.

Od strony prawnej zmiana nazwy nie wpływa na ważność i ciągłość stosunków prawnych łączących spółkę z osobami trzecimi, w szczególności zawartych z nią umów (nie zachodzi także konieczność sporządzania aneksów do tych umów). Zmiana nazwy nie powoduje zmiany adresu siedziby Spółki, numerów NIP i REGON, numeru w rejestrze przedsiębiorców KRS, czy też numerów rachunków bankowych. Zmianie ulegnie tylko logo i  witryna internetowa Spółki na www.wodociagi.jaworzno.pl .

źródło:www.um.jaworzno.pl