AKTUALNOŚCI STRAŻ

Zainaugurowano Kampanię Społeczną „Stop Pożarom Traw”

6 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy zainaugurowano ogólnopolską kampanię społeczną „Stop pożarom traw”. To już kolejna edycja kampanii Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W roku ubiegłym w Polsce powstało 125.892 pożarów, z czego 38.634 to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Stanowiło to 32% wszystkich odnotowanych pożarów. Najwięcej pożarów w roku ubiegłym odnotowano w marcu i kwietniu. W ich wyniku w 2017 roku zginęły dwie osoby, a 101 zostało rannych. Średni czas gaszenia takiego pożaru to 47 minut. Celem tegorocznej kampanii społecznej „Stop pożarom traw” jest budowanie świadomości społecznej, jak groźne są tego rodzaju pożary, jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego oraz jak ogromne koszty społeczne ponosimy my wszyscy. Kampanię „Stop pożarom traw” rozpoczął w Bydgoszczy sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Podczas wizyty w Bydgoszczy wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się również ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie uroczystości w Szkole Podoficerskiej PSP wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Wspólnie z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim, przekazał jednostkom ratowniczo-gaśniczym woj. kujawsko-pomorskiego samochody pożarnicze i specjalne, w tym: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, lekki samochód zaopatrzeniowy wraz z łodzią ratowniczą na przyczepie, dwa ciężkie nośniki kontenerowe z kontenerem paliwowym oraz proszkowym, a także ciężki podnośnik hydrauliczny z drabiną ratowniczą o wysięgu 42 metrów.

Z kolei podczas narady służb z udziałem komendantów miejskich i powiatowych PSP i Policji z regionu Kujaw i Pomorza, w którym wzięli udział sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, omówiono bieżące zadania realizowane w województwie przez jednostki PSP oraz realizację umowy modernizacyjnej.

źródło:www.straz.gov.pl