AKTUALNOŚCI

Zagrożenie ASF

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła konieczność podjęcia na terenie naszego miasta działań zapobiegawczych, w tym monitorowania na bieżąco sytuacji i jak najsprawniejsze informowanie odpowiednich służb o stwierdzonych zagrożeniach. Padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą, która przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt. ASF mogą również przenosić ludzie w wyniku wykorzystywania przetworzonego mięsa dzików – przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów. Niezwykle istotne w tej sytuacji jest niezwłoczne lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików, dlatego uprasza się, by każdy przypadek spotkania padłego dzika zgłaszać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie, nr tel.: 32 61-81-890. Służba ta działa całodobowo, 7 dni w tygodniu.

źródło:www.jaworzno.pl