AKTUALNOŚCI

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

Główny Inspektorat Weterynarii ostrzega i informuje o zagrożeniu Afrykańskim Pomorem Świń, groźnej chorobie wirusowej, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Wszystkie przypadki choroby lub padłych zwierząt należy zgłaszać w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie bądź w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Afrykański pomór świń jest groźna chorobą wirusową, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo duże zagrożenie dla trzody chlewnej. ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Przez „padłe dziki” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych), w dowolnym stadium rozkładu bądź same kości zwierząt.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez odpowiednie służby,
  • powstrzymać się od dotykania zwłok zwierzęcia i pozostawić je w miejscu znalezienia,
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do: Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie, tel. 32 6181890 lub Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie, tel. 32 6181760. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia padłego zwierzęcia, numer kontaktowy do osoby zgłaszającej oraz ilość i stan znalezionych zwierzęcych zwłok.

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych,
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików,
  • nie spuszczać psów ze smyczy,
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia,
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie.

źródło:www.um.jaworzno.pl