AKTUALNOŚCI

Z kategorii ciekawostka

Statystyki Jaworzno 2020: Ile osób mieszka w Jaworznie. Więcej zgonów niż urodzeń.

Na podstawie corocznego zestawienia Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Urzędu Stanu Cywilnego prezentujemy statystki zameldowań, urodzeń, zgonów i zawartych małżeństw w 2020 roku w porównaniu z latami ubiegłymi.

W naszym mieście łącznie zameldowanych osób na pobyt stały i czasowy jest 86 931.

źródło:www.jaw.pl