AKTUALNOŚCI

XII Piesza Pielgrzymka Strażacka na Jasną Górę

Kiedy mówimy „Polska”, to w tym roku szczególnie dodajemy z dumą „Niepodległa”. Kiedy patrzymy na historię Polski, to z dumą w sercu wspominamy bohaterów naszej umiłowanej Ojczyzny, którzy nie szczędzili sił, zdrowia i życia, aby była niepodległa.

W tym dziejowym wydarzeniu sprzed 100 lat, jakim było odzyskanie niepodległości, trzeba pamiętać, że to nie tylko ludzka mądrość i odwaga sprawiły, że dziś żyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. To palec Boży sprawił, że znaleźli się ludzie mądrzy i odważni, którzy z miłości do Ojczyzny, swej Matki, kierowali narodem, a kiedy trzeba było nie szczędzili własnej krwi.

Stąd mówi się, że Polska to wyjątkowy kraj – oddany Jezusowi i Jego Matce Maryi. To ziemia, gdzie kult maryjny jest wszędzie widoczny. To ku czci Maryi wzniesiono tak wiele kościołów i kaplic, tyle jest świąt i uroczystości maryjnych. To ku Niej płynie śpiew pieśni, maj rozbrzmiewa głosem litanii loretańskiej, a październik jest opleciony różańcem. To na polskiej ziemi rozsianych jest wiele sanktuariów maryjnych, do których w różnymi sposobami śpieszą pielgrzymi. Jak mówił Św. Jan Paweł II: „Pielgrzymka zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijan, przybierając w kolejnych epokach różne formy kulturowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca”.

Dzieje Polski są nierozerwalnie związane z Maryją, która jak dobra i najukochańsza Matka wspiera, ratuje i broni swoje dzieci. Maryja interweniowała namacalnie w dziejach narodu polskiego, broniąc go od niebezpieczeństw. Dlatego też Maryja została wybrana na Królową Polski. To przed Nią klękali królowie, prezydenci, papieże oraz ludzie wszelkiego stanu, aby Jej oddawać się w opiekę i zawierzać polski naród. To od Maryi wielcy święci uczyli się drogi życia i świętości.

Stąd też w wakacyjne miesiące, jak rzeki do morza, śpieszą z różnych części naszego kraju piesze pielgrzymki do Serca Narodu Polskiego na Jasną Górę, aby tam przed obliczem Matki dziękować i prosić.

Wśród różnych pielgrzymek pieszych jest także pielgrzymka strażacka, która w tym roku wyrusza już po raz dwunasty, aby po dziesięciu dniach wędrówki, modlitwy, pokuty i służby braciom zameldować się na Jasnej Górze w Domu Matki.

Pielgrzymka obejmuje strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich rodziny. Pielgrzymuje jako grupa niezależna z Pielgrzymką Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Pierwsza strażacka pielgrzymka wyruszyła w 2007 r., z inicjatywy ks. kapelana st. bryg Krzysztofa Jackowskiego. Wyruszyła spod katedry Św. Floriana w Warszawie w dniu 5 sierpnia. Trwała 10 dni, liczyła 310 km. 14 sierpnia dotarła na Jasną Górę. Brali w niej udział strażacy PSP i OSP oraz ich rodziny. W miarę upływu lat pielgrzymka i jej organizacja się zmieniały. Dochodzili nowi pątnicy, zmieniały się warunki logistyczne oraz rozwijała współpraca z pielgrzymką praską. Dochodzili nowi księża kapelani, zmieniała się forma i styl przeżywania każdego dnia.

W tym roku wyruszamy na pielgrzymi szlak po raz dwunasty. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa „Z Maryją w mocy Ducha Świętego”. Każdego dnia rozważać będziemy poszczególne owoce Ducha Świętego. Każdy dzień to okazja do modlitwy, medytacji oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólnej eucharystii, a także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, również okazja do rozmowy, czynów miłosierdzia i wspólnego śpiewu i radości.

W szczególny sposób pragniemy dziękować Bogu przez ręce Maryi za 100 lat Niepodległej Ojczyzny, a także pragniemy prosić w intencji Polski oraz strażaków i ich rodzin. Do pokonania mamy 310 km. Wyruszamy z Katedry Św. Floriana w Warszawie 5 sierpnia, na Jasną Górę wejdziemy 14 sierpnia. Szlak pielgrzymki prowadzi przez następujące miejscowości, w których zatrzymujemy się na nocleg: Góra Kalwaria, Warka, Białobrzegi, Odrzywół, Wąglany, Fałków, Kluczewsko, Konstantynów, Małusy Wielkie. Zapraszamy wszystkich strażaków PSP i OSP.

Nasza pielgrzymka nie byłaby możliwa, gdyby nie otwarte serce wielu ludzi dobrej woli, których zabieramy ze sobą w naszych modlitwach.

Jeśli pragniesz wyruszyć z nami na pielgrzymi szlak, to wszystkie informacje możesz znaleźć na stronie Komendy Głównej PSP oraz na stronach internetowych komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych PSP. Prowadzona jest również strona internetowa pielgrzymki. Dołącz do nas, aby pogłębić swoją wiarę, umocnić się duchowo oraz przeżyć czas z Bogiem, by może na nowo spojrzeć na swoje życie i służbę.

Pobierz Formularz Zgłoszeniowy: http://www.straz.gov.pl/data/pielgrzymka2018/Formularz_zgloszeniowy.pdf
Pobierz „Informator Pielgrzyma 12. Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki Strażaków i ich rodzin”: http://www.straz.gov.pl/data/pielgrzymka2018/Informator_Pielgrzyma_2018.pdf
Pobierz „Plakat 12. Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki Strażaków i ich rodzin”http://www.straz.gov.pl/data/pielgrzymka2018/Plakat_2018.pdf

Kontakt:
Dyrektor i przewodnik pielgrzymki – ks. Paweł Samborski 882 998 456
Kwatermistrz pielgrzymki: st. kpt. w st. spocz. Elżbieta Bulikowska 502 404 665
Przewodnik trasy: Filip Bulikowski 509 718 083
E-mail: admin[at]pielgrzymka-strazacka.com

źródło:www.straz.gov.pl