AKTUALNOŚCI

Wojskowi strażacy podsumowali swoje działania po sierpniowych nawałnicach

Wojskowi strażacy zakończyli swój udział w usuwaniu skutków nawałnic jakie miały miejsce w połowie sierpnia w województwie pomorskim. Wojskowe straże pożarne działały od 18 sierpnia do końca wakacji.

Pierwszy etap działań obejmował skierowanie 3 zastępów wojskowych straży pożarnych w sile 14 strażaków w dniach 18 i 19 sierpnia br. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Na koordynatora działań wyznaczono oficera z Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Zastępy dysponowały w 14 pilarkami, zapasem paliwa i łańcuchów pozwalających na niezależne i długookresowe działania, a w przypadku awarii natychmiastowe odtworzenie sprawności sprzętu.

Na podstawie Zarządzenia Operacyjnego nr 38/DSO DG RSZ/2017 oraz Zarządzenia Operacyjnego nr 39/DSO DG RSZ/2017 Dowódcy Generalnego RSZ skierowano do pomocy w terminie 24-31.08.br na rzecz administracji publicznej 6 zastępów wojskowych straży pożarnych.

Działania wojskowych straży pożarnych polegały na udrażnianiu koryta rzeki Brdy oraz Wielkiego kanału Brdy, usuwaniu wywrotów drzew z dróg przeciwpożarowych oraz dróg komunikacji publicznej zapewniając ich przejezdność, wykonywanie przejść pod liniami energetycznymi, umożliwiając doprowadzenie energii elektrycznej gospodarstwom rolnym.

Zastępy funkcjonowały w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Chojnice, które rozwiązano w dniu 30.08.2017 r. Zastępy udały się do macierzystych jednostek wojskowych (ostatni o godzinie 18:32).

www.strażacki.pl